back to news

The beauty of vulnerability

The exhibition THE BEAUTY OF VULNERABILITY.  Presenting four artists: – Laura Hospes, Julius Thissen, Levi van Veluw and Feiko Beckers – who each expose aspects of their vulnerable self from their own life experiences. Artists who mainly direct their gaze inwards to experience what lives within them. Embark on an inner journey, be vulnerable, go through layers and express this in the process or afterwards in their work. For some, the pain can be experienced very close to the skin; with the other it has already crystallized and is even embraced with the necessary humor.

De tentoonstelling DE SCHOONHEID VAN KWETSBAARHEID gaat over de kwetsbare kant van de mens. Hiervoor zijn vier kunstenaars geselecteerd – Laura Hospes, Julius Thissen, Levi van Veluw en Feiko Beckers – die elk vanuit hun eigenlevenservaringen aspecten van hun kwetsbare IK blootleggen. Kunstenaars die hun blik voornamelijk naar binnen richten om teervaren wat in hen leeft. Een innerlijke reis aangaan, zich kwetsbaar opstellen, door lagen heengaan en in het proces of naderhand hieraan expressie geven in hun werk. Bij de een is de pijn heel dicht op de huid te ervaren; bij de ander is het al meer uitgekristalliseerd en wordt het zelfs met de nodige humor omarmd.

Opening DE SCHOONHEID VAN KWETSBAARHEID
Wanneer: Zondag 21 mei
Tijd: 12.00 uur
Locatie: CAMPIS, Kerkstraat 31 in Assen