back to news

Collectietentoonstelling Rijksmuseum Twenthe

Tien jaar verzamelen in 100 kunstwerken
Behalve het schilderij van Constable zijn er vele andere hoogtepunten te zien uit tien jaar verzamelen. Naast de verschillende aankopen die zijn gedaan op het gebied van de hedendaagse kunst met een bijdrage uit de Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds, wordt er een greep uit de vele schenkingen getoond. Kunstenaars van wie Rijksmuseum Twenthe in de afgelopen tien jaar werk heeft verworven en die in de tentoonstelling te zien zijn, zijn onder anderen Thomas Gainsborough, Gerard van Nijmegen, Silvia B., Peter Zegveld, Christiaan Zwanikken, Bernard Heesen, Melanie Bonajo, Renie Spoelstra, Emmy Bergsma, Armando en Levi van Veluw. Onderdeel van de ‘tentoonstellingsroute’ zijn ook de verwervingen in andere presentaties in het museum. In totaal zijn er op zaal 100 werken te zien die in het afgelopen decennium zijn aangekocht dan wel geschonken.
 
Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie waarin wordt ingegaan op de invalshoeken en uitgangspunten die leidend waren voor de keuzes van de laatste tien jaren. Zoals het combineren en met elkaar laten resoneren van oude en nieuwe kunst, de focus op het landschap door de eeuwen heen en de aandacht voor specifieke thema’s als de ‘spelende mens’ en ‘la condition humaine’.

www.rijksmuseumtwenthe.nl