back to news

seizoenen van de tijdgeest

Levi van Veluw work "Veneer" is published in this book. Het boek 'De Seizoenen van de Tijdgeest', vanaf 26 november 2009 verkrijgbaar in de boekhandel, bestempelt Tom tot trendhistoricus: hij koppelt het recente culturele verleden aan een toekomstvisie en legt de culturele patronen bloot die het dagelijks leven, de populaire cultuur (muziek, kunst, film, televisie), de politiek en de bedrijfsstrategie beinvloeden. Zijn stelling: ontwikkelingen in de maatschappij zijn goed voorspelbaar, wanneer je afstapt van de idee dat de geschiedenis zich in een rechte lijn voltrekt. Wanneer je de tijdgeest indeelt in seizoenen, ontstaat een coherent en aansprekend beeld van de Nederlandse cultuur door de jaren heen en ontstaan duidelijke contouren voor de toekomst.
www.deseizoenenvandetijdgeest.nl